Neuro­psykiatriset tutkimukset ja kuntoutus

Neuropsykiatriset (lyh. nepsy) häiriöt ovat kehityksellisiä häiriöitä, jotka liittyvät aivojen rakenteeseen tai toimintaan. Ne ilmenevät usein osittain perinnöllisinä. Yleisimpiä neuropsykiatrisia haasteita ovat ADHD, ADD, autismispektrin häiriöt, pakko-oireiset häiriöt ja Touretten oireyhtymä.

Nepsy-häiriöt usein esiin lapsuudessa

Neuropsykiatriset häiriöt tulevat usein esiin lapsuudessa, ne voivat näyttäytyä esimerkiksi levottomuutena tai vaikeutena keskittyä. Joskus oireet kuitenkin huomataan vasta myöhemmin elämässä.  Oireet voivat vaihdella suuresti vakavuudeltaan, ja joissakin tilanteissa ne eivät välttämättä aiheuta merkittävää haittaa.

Oikea diagnoosi avainasemassa

Vakavampi häiriö voi vaikuttaa merkittävästi yksilön elämänlaatuun. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää tehdä oikea diagnoosi ja suunnitella sekä toteuttaa sopiva hoito ja kuntoutus. Nämä toimenpiteet ovat avainasemassa yksilön hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi vakavan häiriön vaikutusten lieventämiseksi ja hallitsemiseksi.

Neuropsykiatriset tutkimukset ja kuntoutus

ADHD-tutkimukset
ADHD-tutkimuksiin et tarvitse erillistä lääkärin lähetettä.
Kuntoutus, Oma Väylä
Oma väylä -kuntoutus on Kelan kustantamaa neuropsykiatrista kuntoutusta.
Neuropsykiatrinen valmennus
Tarjoamme neuropsykiatrista valmennusta.

Mielen hyvinvoinnin asiantuntijamme

Maarit Parkkari
Psykiatrinen sairaanhoitaja
ADHD-tutkimukset, Mielenterveystyö, Psykiatria, Sairaanhoito
Miia Korpi
Mielenterveyshoitaja, lähihoitaja
Kotihoito, Mielenterveystyö
Mira Huhta
Päällikkö sosiaalipalvelut
Kotihoito, Kuntoutuspalvelut, Sosiaalipalvelut
Outi Aura
Päällikkö vastaanotot
ADHD-tutkimukset, Kotihoito, Kotisairaala, Oma väylä -kuntoutus, Sairaanhoito, Sooma masennushoito
Tuomo Autio
Psykologi
Kelan kuntoutusterapia, Kognitiivinen käyttäytymisterapia, Psykologia, Psykoterapia