Kustannusten korvaukset

Palveluseteli

Palveluseteliä käytetään tilapäisen tai säännöllisen kotihoidon tarpeessa oleville asiakkaille tai omaishoidontuen piirissä oleville hoitajille. Palvelusetelin myötä asiakas voi valita itselleen parhaiten sopivan palveluntuottajan yksityisten palvelusetelipalveluja tuottavien yritysten parista.

Kuinka hyödynnän palveluseteliä

Palveluseteliin oikeutettu henkilö voi ostaa Lääkärikeskus Nerolta palvelusetelillä henkilökohtaista hoitoa tai huolenpitoa ja sosiaalipalveluita. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tuottamalle kotipalvelulle, omaishoidon sijaispalvelulle ja vammaisen henkilökohtaisen avun järjestämiselle.

Kotipalveluun kuuluvia tehtäviä joita palvelusetelillä voidaan tehdä:

 • HOIVA, voi sisältää esim:
 • Päivittäinen hygienian hoito
 • Suihkuapu
 • Pukeutuminen
 • Ruokailussa avustaminen
 • Kodin turvallisuudessa ja esteettömyydessä ohjaaminen
 • Henkinen ja fyysinen vireys
 • Pienimuotoinen siistiminen: isommat roskat pois, tiskaaminen, järjestely
 • Vaatehuolto
 • Asiointi- ja saattoapu

 

Terveyden- ja sairaanhoito

 • Lääkehoito
 • Sairaanhoidolliset toimenpiteet: katetrointi, vs-mittaus, insuliinin pistäminen
 • Terveydentilan seuraaminen ja kirjaaminen: RR, paino, testien teko (BDI, MMSE).

 

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vammaispalvelulaissa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon palvelusetelin käyttöönotto edellyttää, että kunnan tai kaupungin kotipalveluohjaaja on arvioinut asiakkaan palvelutarpeen ja laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman johon on määritelty palvelun sisältö ja määrä yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa tämän omaisten kanssa.

Palvelusetelipäätöksessä hyvinvointialue sitoutuu maksamaan kotihoidon kustannuksista palvelusetelin suuruisen summan. Mahdollisista tuntihinnan ylittävistä osuuksista asiakas huolehtii itse (omavastuuosuus).

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvoon vaikuttavat asiakkaan bruttotulot ja kotitalouden henkilömäärä sekä palvelu- ja hoitosuunnitelmaan sisällytettyjen palvelutuntien määrä.

Omaishoidon palveluseteli

Omaishoitaja voi käyttää palveluseteliä hankkiakseen omaiselleen tarkoituksenmukaiset palvelut lakisääteisen vapaansa ajaksi (Laki omaishoidon tuesta 937/2005, § 4). Palveluseteliä voi hakea omaishoitaja, jolla on toimeksiantosopimus kunnan kanssa. Lomitussetelin voi käyttää myös siivoukseen.

Palvelusetelin hakeminen

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan oman kunnan tai kaupungin kotihoidon kautta, sopimalla tapaamisen kotipalvelu- tai omaishoidonohjaajan kanssa. Kotipalvelu- tai omaishoidonohjaaja päättää palvelusetelin myöntämisestä laaditun palvelusuunnitelman ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Asiakas voi halutessaan hankkia palveluntuottajalta omarahoitteisia lisäpalveluja, joita palveluseteli ei kata. Näistä palveluista on mahdollisuus hakea kotitalousvähennystä eli veroetua.

Palvelusetelin käyttäjän asema

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakas- ja potilaslain mukaiset oikeudet. Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen kaupungille tai kunnalle sekä palveluntuottajalle. Hän voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhteydessä sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille kuten aluehallintoviranomaisille (AVI).

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Kotitalousvähennys

Voit ostaa palvelujamme arvonlisäverottomana, jos toimintakykysi on heikentynyt esimerkiksi iän, vamman tai sairauden takia.

Oikeus arvonlisäverottomaan hintaan

Nero on sosiaalipalveluiden tuottajarekisterissä. Se antaa meille oikeuden tehdä asiakkaillemme sosiaalihuollon kirjallisen palvelusuunnitelman ja myöntää hinnan ilman arvonlisäveroa. Toimintakykyarvio tehdään yhdessä asiakkaan kanssa maksuttomassa palvelukartoituksessamme.​​

Muistathan, että omille vanhemmille ostettu kotipalvelu on myös kotitalousvähennyskelpoista!

Huomaa, että esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista ei voi saada kotitalousvähennystä. Kun yrittäjä lähettää sinulle laskun töistä, laskussa täytyy olla erittely, josta näet mikä on työn hinta. Sen jälkeen voit hakea kotitalousvähennystä työn hinnasta.