Kustan­nukset

Sairauspoissaolot voivat tuottaa merkittäviä kustannuksia, vaikka yksittäinen poissaolo saattaisi tuntua vähäiseltä. Yrityksille aiheutuvat kulut voivat olla mittavat, mutta tehokkaalla ennaltaehkäisyllä on mahdollista vähentää näitä kustannuksia merkittävästi.

Sairastaminen maksaa 450 € päivässä

Suomalaiset työntekijät ovat keskimäärin poissa töistä sairauden vuoksi 5-7 päivää vuodessa. Sairauspoissaolot voivat kuitenkin aiheuttaa merkittäviä haasteita erityisesti pk-yrityksille, ja yhden henkilön poissaolo saattaa vaikuttaa koko yrityksen toimintaan. Kustannukset voivat tulla esiin erityisesti silloin, kun kaikki sujuu hyvin, mutta niitä on tärkeää tarkastella myös ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. 

Työntekijä saattaa yleensä kokea, ettei hänen poissaolollaan ole suurta vaikutusta yrityksen toimintaan, eikä välttämättä tunnista omaa arvoaan yrityksen kokonaistuottavuudessa.

Yhden sairauspäivän hinta yritykselle on keskimäärin noin 450 euroa päivässä, kun huomioidaan kaikki työantajalle jäävät kulut. Tässä me voimme  olla hyvä yhteistyökumppani sinulle. Me osaamme ennaltaehkäisyn ja pidämme kanssasi huolta yrityksesi tärkeimmän voimavaran, työntekijän, työhyvinvoinnista sekä työkyvystä.