Palvelut työyhteisöille

Työterveyden palvelut ovat olennainen osa työyhteisön hyvinvoinnin ja tuottavuuden tukemista. Ne tarjoavat monipuolisia palveluita, jotka kattavat ennaltaehkäisevän terveydenhoidon, työkyvyn ylläpidon sekä sairaus- ja tapaturmien hoitamisen.

Aikaa nopeasti

Meiltä saat monipuoliset ja laadukkaat nopeasti palvelut käyttöösi. Voit ostaa meiltä mm. erilaisia ryhmämuotoisia palveluita tarpeidesi mukaan, oli kyseessä sitten tykytoiminta, ravitsemusneuvonta tai painonhallintaryhmät.

Työyhteisöä tukien

Työyhteisön toimintaa tukemaan meillä on saatavilla esimerkiksi erilaisia työhyvinvointiohjelmia. Työterveyshuolto voi osallistua työhyvinvointiohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Nämä ohjelmat voivat kattaa esimerkiksi liikuntaa, ravitsemusta, stressinhallintaa ja muita hyvinvointiin liittyviä teemoja.

Ergonomia kuntoon

Työterveyshuolto tarjoaa yrityksille ergonomianeuvontaa ja apua työympäristön ergonomian parantamiseen. Tämä voi auttaa vähentämään työperäisiä vaivoja ja parantamaan työntekijöiden mukavuutta.

Koulutusta työyhteisön mukaan

Työterveyshuolto voi järjestää koulutuksia työhyvinvoinnista, ergonomiasta, ensiaputaidoista ja muista terveyteen liittyvistä aiheista. Koulutukset voivat olla räätälöityjä vastaamaan työyhteisön tarpeita. Työterveyshuolto tarjoaa  tarvittaessa tukea myös työssä jaksamiseen ja stressinhallintaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi työnohjausta ja neuvontaa työstressiin liittyvissä kysymyksissä.

Palvelut tapaturmien osalta

Työterveyshuolto huolehtii tapaturmien ensiapuun ja hoitoon liittyvistä palveluista. Nopea ja ammattitaitoinen hoito voi auttaa vähentämään sairauspoissaoloja ja nopeuttamaan työhön paluuta.

Autamme työkyvyn säilyttämisessä

Työterveyshuolto osallistuu työntekijöiden työkykyarviointeihin ja ohjaa mm. tarvittavien kuntoutuspalveluiden piiriin tarpeen mukaan. Tämä auttaa yksilöitä säilyttämään työkykynsä. Työterveyshuolto osallistuu myös sairauspoissaolojen seurantaan ja tarjoaa tietoa sairauspoissaolojen syistä ja kestoista sekä ratkaisuja niiden vähentämiseksi yrityksessä.

Usein kysyttyä

Mikäli sinulla on yksikin työntekijä, on sinulla oltava työterveyssopimus.

Kyllä kannattaa. Näin tulee pidettyä omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolta sekä varmistettua, että työskentelyolosuhteet ovat tarkoituksenmukaiset ja turvalliset. Omaan hyvinvointiin panostaminen kannattaa aina.

Meillä on eritasoisia sopimusmalleja. Voimme yhdessä katsoa juuri sinulle sopivan mallin. Työterveyshuollon kustannukset saat takaisin verottajalta aina 60 %:sti.

Liittyvät asiantuntijat

Anne Huhta
Työterveyshoitaja
Työterveys
Emmi Holmqvist
Työterveys
Markku Seuri
Vastaava työterveyslääkäri
Työterveys, Yleislääketiede
Ruut Liski
Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, psykiatrian erikoislääkäri, työterveyslääkäri
Neuropsykiatria, Psykiatria, Työterveys, Yleislääketiede
Sofi Jylhä
Työterveyshoitaja
Sairaanhoito, Työterveys