Tjänster till arbets­gemenskaper

Företagshälsovården stöder på ett väsentligt sätt arbetsgemenskapens välbefinnande och produktivitet. Den erbjuder mångsidiga tjänster som omfattar förebyggande hälsovård, bibehållande av arbetsförmågan samt vård i sjukdoms- och olycksfall.

Tid snabbt

Hos oss får du mångsidiga och förstklassiga tjänster som du kan använda genast. Enligt behov kan du köpa olika tjänster avsedda för grupper, oberoende av om det är frågan om tyky-verksamhet, näringsrådgivning eller viktkontroll.

Vi stöder arbetsgemenskapen

Vi har olika program för arbetshälsa som vi använder för att stödja arbetsgemenskapens verksamhet. Företagshälsovården kan delta i planeringen och genomförandet av programmen för arbetshälsa. Dessa program kan omfatta bland annat motion, kostvanor, stresshantering och andra teman i anslutning till välbefinnande.

Ergonomin i skick

Företagshälsovården erbjuder företag rådgivning i ergonomi och hjälp med att förbättra ergonomin i arbetsmiljön. Detta kan förebygga arbetsrelaterade problem och främja de anställdas trivsel.

Utbildning enligt arbetsgemenskapens behov

Företagshälsovården kan ordna kurser i arbetshälsa, ergonomi, färdigheter i första hjälpen och andra hälsorelaterade teman. Kurserna kan skräddarsys så att de svarar mot arbetsgemenskapens behov. Företagshälsovården erbjuder vid behov också hjälp med att orka på jobbet samt med stresshantering. Det kan till exempel vara frågan om arbetshandledning och rådgivning i frågor som gäller stress i arbetet.

Tjänster i anslutning till olycksfall

Företagshälsovården erbjuder tjänster i anslutning till akutvård vid olycksfall. Snabb och sakkunnig vård kan minska på sjukskrivningarna och påskynda återgången till arbetet.

Vi hjälper med att bibehålla arbetsförmågan

Företagsshälsovården deltar i utvärdering av de anställdas arbetsförmåga och hänvisar vid behov till de rehabiliteringstjänster som behövs. Detta hjälper de anställda att bibehålla sin arbetsförmåga. Företagshälsovården deltar också i uppföljning av sjukskrivningar och ger information om sjukskrivningarnas orsaker och längder samt erbjuder lösningar för att minska på dem.

Ofta ställda frågor

Även om du bara har en anställd måste du ha ett avtal om företagshälsovård.

Ja. På det sättet sköter du din hälsa och ditt välmående och ser till att arbetsförhållandena är lämpliga och trygga. Det lönar sig alltid att satsa på det egna välbefinnandet.

Vi har avtalsmodeller på olika nivåer. Vi kan tillsammans söka fram en modell som passar just för dig. Upp till 60 % av kostnaderna för företagshälsovården ersätts av skattemyndigheten.

Sakkunniga inom området

Anne Huhta
Företagshälsovårdare
Företagshälsovård
Emmi Holmqvist
Företagshälsovård
Markku Seuri
Ansvarig företagsläkare
Allmänmedicin, Företagshälsovård
Ruut Liski
Ansvarig chef för hälsovårdstjänster, specialist inom psykiatri, företagsläkare
Allmänmedicin, Företagshälsovård, Neuropsykiatri, Psykiatri
Sofi Jylhä
Företagshälsovårdare
Företagshälsovård, Sjukvård