Specialist­läkar­tjänster

Våra specialistläkartjänster erbjuder högklassig medicinsk expertis och specialiserad vård för patienter med särskilda hälsoproblem eller behov. Våra läkare är utbildade och kompetenta inom sina respektive specialområden, vilket möjliggör en fördjupad och exakt diagnos samt en individuell vård.

Bästa möjliga vård i rätt tid

Våra läkare är förtrogna med de senaste behandlingsmetoderna och den senaste forskningen inom sitt område. De använder sig av avancerade teknologier och medicinska innovationer för att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård.

Specialistläkarna kan utföra exakta diagnostiska undersökningar och omsorgsfullt utvärdera patienternas hälsotillstånd. Då kan diagnosen ställas snabbare och mera exakt, vilket är synnerligen viktigt för en framgångsrik vård.

Tydlig dialog

Det är synnerligen viktigt för alla våra sakkunniga att föra en öppen och tydlig dialog och att interagera med patienten. Patienten inkluderas i beslutsfattandet och hen får tydlig information om sin sjukdom och om alternativa behandlingar.

Sakkunniga inom området

Juha-Pekka Kalkkila
Specialist inom psykiatri
Psykiatri
Marcus Blomfeldt
Allmänläkare, specialiserande psykiater
Allmänmedicin
Ruut Liski
Ansvarig chef för hälsovårdstjänster, specialist inom psykiatri, företagsläkare
Allmänmedicin, Företagshälsovård, Neuropsykiatri, Psykiatri