Psykiskt välbefinnande

Nero erbjuder mångsidiga tjänster som stöder psykisk hälsa. Erfarna psykiatrer och sakkunniga inom mentalvård står till din tjänst. Du kommer till ADHD- och autismundersökningar utan remiss.

Det psykiska välbefinnandet är huvudsaken

Hos oss på Nero hittar du heltäckande tjänster som stöder psykiskt välbefinnande. Du får undersökningar, vård eller rehabilitering hos oss enligt dina individuella behov. Vi erbjuder omfattande mentalvårds- och psykologtjänster, neuropsykiatrisk träning samt övriga rehabiliteringstjänster.

Beprövade behandlingsmetoder

Vi har flera psykiatrer och övrig mentalvårdspersonal. Hos oss genomgår du bland annat ADHD-/autismundersökning med låg tröskel utan remiss. Via oss är det också möjligt att bli beviljad neuropsykiatrisk rehabilitering som ersätts av FPA (t.ex. Min egen väg), där vi kan utnyttja beprövad och effektiv hästassisterad rehabilitering. Dessutom använder vi nya behandlingsmetoder som till exempel Sooma Depressionsterapi.

Våra mentalvårdstjänster

Mentalvårds­tjänster
Psykiaterns mottagningsverksamhet är en viktig del av mentalvården.
Rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA
Rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA ges på basis av en psykiaters bedömning.
Terapi- och psykolog­tjänster
För att komma på utredning och terapi hos en psykolog behöver du en remiss av en läkare.

Vår mentalvårdspersonal

Maarit Parkkari
Psykiatrisk sjukskötare
ADHD-undersökningar, Mentalvårdsarbete, Psykiatri, Sjukvård
Miia Korpi
Mentalvårdare, närvårdare
Hemvård, Mentalvårdsarbete
Mira Huhta
Chef för socialvårdstjänster
Hemvård, Rehabiliteringstjänster, Socialvårdstjänster
Outi Aura
Chef för mottagningar
ADHD-undersökningar, Hemsjukhus, Hemvård, Min egen väg -rehabilitering, Sjukvård, Sooma Depressionsterapi
Tuomo Autio
Psykolog
FPA:s rehabiliteringsterapi, Kognitiv beteendeterapi, Psykologi, Psykoterapi