Tjänster för privatklienter

Våra tjänster för privatklienter

ADHD-undersökningar
Du behöver ingen separat läkarremiss för att komma på en ADHD-utredning.
Allmänläkartjänster
Allmänläkartjänsterna på Nero är tillägnade att erbjuda dig en helhetsbetonad och individuell vård.
Digitala tjänster
Nero erbjuder också innovativa digitala hälsovårdstjänster.
Hemsjukhus
Vi erbjuder hemsjukhustjänster empatiskt och med varmt hjärta
Hemvård / Avbytar­tjänster i anhörigvård
Neros hemvård fokuserar speciellt på icke-brådskande vård och tar hänsyn till klienten som individ.
Mentalvårds­tjänster
Psykiaterns mottagningsverksamhet är en viktig del av mentalvården.
Rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA
Rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA ges på basis av en psykiaters bedömning.
Rehabilitering, Min egen väg
Min egen väg -neuropsykiatrisk rehabilitering finansieras av FPA.
Sjukskötarens mottagning
På Nero får du enkelt yrkeskunnig och individuell vård på sjukskötarens mottagning.
Specialist­läkar­tjänster
Våra specialistläkartjänster erbjuder högklassig medicinsk expertis och specialiserad vård.
Terapi- och psykolog­tjänster
För att komma på utredning och terapi hos en psykolog behöver du en remiss av en läkare.