Allmänläkartjänster

Välkommen till allmänläkartjänsterna på läkarcentral Nero. Vi är här för att stödja din hälsa och hjälpa dig att må så gott som möjligt. Allmänläkartjänsterna på Nero är tillägnade att erbjuda dig en helhetsbetonad och individuell vård. Kom till oss då du behöver tillförlitlig och sakkunnig vård.

Vård som bygger på kompetens och erfarenhet.

Vi erbjuder heltäckande och individuella allmänläkartjänster för många olika behov inom hälsovård. Våra vårdplaner bygger på de senaste medicinska rekommendationerna. Våra läkare har lång erfarenhet och gedigen kompetens och de är redo att hjälpa dig i alla dina frågor som gäller din hälsa.

Hos oss förstår du.

Våra allmänläkare har en mångsidig kompetens i medicin och erbjuder vård på hög nivå till patienter i alla åldrar. Det är synnerligen viktigt för oss att föra en öppen och tydlig dialog med våra patienter. Vi samtalar med dig på ett förståeligt språk så att du är helt införstådd med allt som har att göra med din hälsa och din vårdplan.

Sakkunniga inom området

Marcus Blomfeldt
Allmänläkare, specialiserande psykiater
Allmänmedicin
Mika Lahtinen
Allmänläkare
Allmänmedicin, Barnpatienter