Aktuellt på företags­hälsovården

Företagshälsovården anpassar sig till distansarbete genom att erbjuda konsultationer, stödtjänster och handledning i ergonomi på distans. Tyngdpunkten ligger på att stödja psykiskt välmående med hjälp av stresshantering, psykiskt stöd och mentalvårdsservice.
Företagshälsovården koncentrerar sig på förebyggande åtgärder och fokuserar på hälsosam livsföring, motion och vaccinationer. I och med digitaliseringen utnyttjar företagshälsovården i allt högre grad distanstjänster och uppföljningssystem. Yrkesövergripande samarbete mellan olika sakkunniga främjar helhetsmässigt välbefinnande.

Företagshälsovården anpassar sig till distansarbetet

Många organisationer har utnyttjat möjligheten att arbeta på distans och fortsatt med det. Företagshälsovården har varit tvungen att anpassa sig till denna förändring genom att erbjuda konsultationer, stödtjänster och handledning i ergonomi på distans.

Psykiskt välbefinnande

Koronaepidemin lyfte på ett handgripligt sätt fram vikten av psykiskt välbefinnande. På företagshälsovården har man i allt större utsträckning satsat på stresshantering, psykiskt stöd och mentalvårdsservice.

Förebyggande hälsovård

Många inom företagshälsovården har satsat på förebyggande åtgärder, till exempel hälsosam livsföring, motion och vaccinationer för att upprätthålla de anställdas hälsa.

Utnyttjande av digitalisering

Företagshälsovården har i allt större utsträckning börjat använda sig av digitala tjänster, till exempel konsultationer på distans, elektroniska hälsokontroller och digitala hälsoplattformar.

Yrkesövergripande samarbete

Företagshälsovården strävar i allt högre grad efter yrkesövergripande samarbete där olika sakkunniga, såsom läkare, psykologer, sjukskötare och företagsfysioterapeuter samarbetar för att främja helhetsmässigt välbefinnande.