Tjänster inom företagshälsovården

Våra tjänster inom företagshälsovården

Aktuellt på företags­hälsovården
Företagshälsovården har anpassat sig till bland annat den förändring som distansarbetet har fört med sig.
Digitala tjänster
Du får behändigt en utvärdering och anvisningar av läkaren på ditt eget jobb.
Stöd för företagsledningen
Nero förstår ledningens roll i att bibehålla arbetstagarnas välbefinnande och arbetsförmåga.
Tjänster för enskilda individer
Företagshälsovårdens tjänster stöder individens hälsa och välmående i arbetslivet.
Tjänster till arbets­gemenskaper
Företagshälsovården stöder på ett väsentligt sätt arbetsgemenskapens välbefinnande och produktivitet.