Företagshälsovård

Hälsa är mycket mer än fysiskt välbefinnande. Vi tror på att arbete möjliggör rehabilitering – då vinner både arbetsgivaren och arbetstagaren. I oss får du en lämplig partner som är snabbt tillgänglig, som fyller just dina behov och talar samma språk som du. Vi förstår vad en arbetsgivare och en arbetstagare behöver för att kunna fungera på bästa möjliga sätt. Hos oss får du ett yrkesövergripande team som svarar mot dina behov på din egen nivå.

Vi har tid för just dig och ditt företag.

Tid att tjäna i arbetet

Förstklassiga företagshälsovårdstjänster utgör grunden för en sund och trygg arbetsmiljö. De löser inte bara hälsoproblem utan också förebygger dem samtidigt som de främjar arbetstagarnas välmående och effektivitet i arbetet.

Vi upprätthåller arbetsförmågan

Neros företagshälsovårdstjänster erbjuder ett brett urval av heltäckande tjänster. De har planerats för att stödja arbetsgemenskapens välbefinnande och garantera att arbetstagarnas hälsa och bästa möjliga arbetsförmåga bibehålls. Vi satsar på förebyggande åtgärder, hälsokontroller och vid behov på snabb vård och försäkrar oss på det sättet om att arbetsförmågan bibehålls och att arbetstagarna presterar optimalt.

Vi främjar arbetsgemenskapens välbefinnande

Neros företagshälsovård har förbundit sig att erbjuda förstklassiga och yrkesövergripande tjänster som främjar ett helhetsmässigt välbefinnande för arbetsgemenskapen. Vi finns här för att hjälpa dig och din organisation mot ett sundare, produktivare och lyckligare arbetsliv!