Ersättning för kostnader

Servicesedel

Servicesedlar används för klienter som är i behov av tillfällig eller regelbunden hemvård eller för vårdare som får stöd för närståendevård. Servicesedeln gör det möjligt för klienten att välja den lämpligaste tjänsteproducenten bland de privata företag som producerar servicesedeltjänster.

Hur ska servicesedeln utnyttjas?

En person som har rätt att använda servicesedel kan använda den som betalning för personlig vård eller omsorg och för socialvårdstjänster från Läkarcentral Nero. Servicesedeln är ett alternativ till användning av de tjänster som kommunen ordnar, till exempel hemvård, avlösare i närståendevård och personlig hjälp för funktionshindrade.

Arbetsuppgifter inom hemvården som kan utföras med servicesedel:

 • OMSORG, kan bland annat omfatta:
 • Personlig daglig hygien
 • Hjälp vid duschning
 • Påklädning
 • Assistans vid måltider
 • Hjälp med att göra hemmet tryggt och tillgängligt
 • Mental och fysisk vitalitet
 • Småskalig städning: föra bort största skräpen, diska, ordna
 • Klädvård
 • Assistans med ärenden, ledsagning

Hälso- och sjukvård

 • Läkemedelsbehandling
 • Sjukvårdsåtgärder: katetrering, mätning av blodsocker, insulininjektion
 • Uppföljning och dokumentering av hälsotillstånd: RR, vikt, utförande av tester (BDI, MMSE).

Med personlig assistans avses i lagen om funktionshinderservice nödvändig assistans för en person med funktionsnedsättning i vardagliga funktioner, arbete, studier, hobbyer, samhällelig delaktighet och i upprätthållande av social interaktion.

Servicesedel för hemvård

Innan en servicesedel för hemvård kan tas i bruk ska kommunens eller stadens hemvårdsledare bedöma klientens servicebehov och tillsammans med klienten och vid behov hens anhöriga göra upp en service- och vårdplan där servicens innehåll och omfång ingår.

I beslutet om servicesedel förbinder sig välfärdsområdet att stå för de hemvårdskostnader som uppgår till servicesedelns värde. Eventuella andelar som överstiger timkostnaden står klienten för själv (självriskandel).

Värdet på en servicesedel för regelbunden hemvård påverkas av klientens bruttoinkomster och hushållets storlek samt av det antal servicetimmar som anges i service- och vårdplanen.

Servicesedel för närståendevård

Närståendevårdaren kan använda servicesedeln till att köpa ändamålsenliga tjänster till sin anhöriga för den tid som hen enligt lagen är ledig (Lag om stöd för närståendevård 937/2005, § 4). Servicesedlar kan avhämtas av en närståendevårdare som har ett uppdragsavtal med kommunen. Avlösarsedeln kan också användas till städning. Avbytarsedeln kan också användas till städning.

Ansökan om servicesedel

Ansökan om att bli kund hos hemvården görs via kommunens eller stadens hemvård; man kommer överens om ett möte med ledaren för hemservice eller närståendevård. Ledaren för hemservice eller närståendevård beviljar servicesedel enligt serviceplanen och inom ramen för beviljade anslag.

Om kunden vill kan hen köpa självfinansierade tilläggstjänster av tjänsteproducenten som inte täcks av servicesedeln. För dessa tjänster är det möjligt att ansöka om hushållsavdrag eller skatteförmån.

Kundens ställning vid användning av servicesedel

Kundens rättigheter fastställs i klient- och patientlagen inom socialvården. Om kunden är missnöjd med en tjänst som har betalts med servicesedel kan hen göra en anmärkning till staden eller kommunen samt till tjänsteproducenten. Kunden kan också byta tjänsteproducent. Om missförhållanden gällande tjänsten kan kunden också kontakta social- eller patientombudsmannen och/eller göra en anmärkning till någon tillsynsmyndighet, till exempel regionförvaltningsmyndigheten.

Avtalsförhållandet mellan kunden och tjänsteproducenten fastställs i förordningar och rättsprinciper inom konsument- och avtalsrätt.

Hushållsavdrag

Du kan köpa våra tjänster utan mervärdesskatt om din funktionsförmåga är nedsatt till exempel på grund av ålder, skada eller sjukdom.

Rätt till pris utan mervärdesskatt

Nero finns i registret över producenter av socialvårdstjänster. Därför har vi rätt att göra upp en skriftlig serviceplan inom socialvård för våra kunder samt bevilja priset exklusive mervärdesskatt. Utvärdering av funktionsförmågan görs tillsammans med klienten i vår avgiftsfria kartläggning av servicebehov.

​​Kom ihåg att hemvård för egna föräldrar också kan dras av som hushållsavdrag!

Observera att till exempel tillbehör eller resekostnader inte kan dras av som hushållsavdrag. När en företagare skickar dig en faktura för ett arbete ska den innehålla en specifikation över priset på arbetet. Efter det kan du ansöka om hushållsavdrag för priset på arbetet.