Socialvårdstjänster

Neros socialvårdstjänster omfattar hemvård, social rehabilitering och stödboendetjänster.

Stöd för livshantering

Social rehabilitering är ett målinriktat stöd så att klientens sociala funktionsförmåga och livshantering ska kunna förstärkas eller bibehållas. Målet är att förebygga och minska utslagning samt att främja delaktighet.

Mångsidig hjälp

Social rehabilitering kan bland annat omfatta träning i livshantering och i att klara av vardagssysslorna. Vår hemvård erbjuder stöd för oväntade eller långvariga vardagsbehov. Stött långtidsboende i eget hem erbjuder samma boendeservice som ett rehabiliteringshem men i klientens eget hem.

Sosialvårdstjänster till välfärdsområdena

Hemvård / Avbytar­tjänster i anhörigvård
Neros hemvård fokuserar speciellt på icke-brådskande vård och tar hänsyn till klienten som individ.