Sosiaali­palvelut

Neron tarjoamiin sosiaalipalveluihin kuuluvat kotihoito, sosiaalinen kuntoutus ja tuetun asumisen palvelut.

Tukea elämänhallintaan

Sosiaalinen kuntoutus on tavoitteellista tukea asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan parantamiseksi tai ylläpitämiseksi. Sen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä osallisuuden edistäminen.

Monenlaista apua

Sosiaalinen kuntoutus voi sisältää mm. valmennusta arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan. Kotihoitomme tarjoaa tukea äkillisiin tai pitkäaikaisiin arkielämän tarpeisiin. Kotona toteutettava tuettu pitkäaikaisasuminen tarjoaa kuntoutuskotimaista asumispalvelua asiakkaan omassa kodissa.

Sosiaalipalvelut hyvinvointialueille

Kotihoito / Omaishoidon lomitus
Neron kotihoito panostaa erityisesti kiireettömyyteen ja asiakkaan yksilölliseen huomioimiseen.