Yrityksen johdon tuki

Johdon tuki työterveyshuollon suunnalta on ratkaiseva tekijä luodessa terveellistä ja tuottavaa työympäristöä. Nero ymmärtää johdon roolin keskeisyyden työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisessä.
Tarjoamme vahvaa johtamisen tukea esihenkilöille ja HR-henkilöstölle, joka perustuu avoimeen viestintään, ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Avointa ja kannustavaa viestintää

Johdon tuki alkaa avoimesta ja kannustavasta viestinnästä. Nero edistää avoimuutta johtamiskulttuurissa, mikä luo turvallisen ympäristön työntekijöiden hyvinvoinnista ja työkyvystä keskustelemiseen. Tämä auttaa ehkäisemään ongelmia ja tukee varhaista puuttumista.
Nero tukee esihenkilöitä ja HR:ää heidän johtamisessaan työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarjoamme ohjelmia ja resursseja, jotka kannustavat kokonaisvaltaiseen työhyvinvoinnin ylläpitoon.

Kannustamme johtoa osallistamaan työntekijöitä

Johdon tuki näkyy Nerossa myös panostuksena työterveyskoulutukseen ja -tietoisuuteen. Tarjoamme johdolle koulutusta työterveyden merkityksestä ja työkaluja, joiden avulla he voivat tukea työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

Nero kannustaa johtoa osallistamaan työntekijöitä omaan työhyvintiin ja työssä jaksamiseen passiivisen vastaanottamisen sijaan. Keskustelut ja kuuleminen luovat vuorovaikutteisen ympäristön, jossa työntekijät voivat tuoda esiin omia näkemyksiään ja odotuksiaan.

Tarjoamme johdolle työkaluja ja resursseja

Johdon tuki näkyy vahvana yhteistyönä työterveyshuollon kanssa. Yhteistyö varmistaa, että työterveyshuollon palvelut ovat linjassa yrityksen tavoitteiden ja työntekijöiden tarpeiden kanssa.

Tarjoamme johdolle työkaluja ja resursseja työntekijöiden työkyvyn hallintaan. Tämä sisältää tarvittaessa joustavia työaikaratkaisuja, ammatillista kuntoutusta ja muita mahdollisia tarpeellisia tukitoimia.

Nero sitoutuu tarjoamaan johdolle kaiken tarvittavan tuen työterveyden edistämiseksi. Uskomme vahvasti, että terveellinen työympäristö edistää työtyytyväisyyttä, tehokkuutta ja pitkäaikaista menestystä organisaatiossa.

Liittyvät asiantuntijat

Anne Huhta
Työterveyshoitaja
Työterveys
Markku Seuri
Vastaava työterveyslääkäri
Työterveys, Yleislääketiede
Ruut Liski
Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, psykiatrian erikoislääkäri, työterveyslääkäri
Neuropsykiatria, Psykiatria, Työterveys, Yleislääketiede
Sofi Jylhä
Työterveyshoitaja
Sairaanhoito, Työterveys