Ajankohtaista työterveydessä

Työterveyshuolto sopeutuu etätyöhön tarjoamalla etäkonsultaatioita, tukipalveluita ja ergonomiaohjeistusta. Painopiste on psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa stressinhallinnan, henkisen tuen ja mielenterveyspalveluiden avulla.
Ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin keskittyminen korostuu terveellisen elämäntavan, liikunnan ja rokotusten avulla. Digitalisaation myötä työterveyshuollossa hyödynnetään entistä enemmän etäpalveluita ja seurantajärjestelmiä. Moniammatillinen yhteistyö eri asiantuntijoiden välillä tukee kokonaisvaltaista terveyden edistämistä.

Työterveyshuolto sopeutuu etätyöhön

Monet organisaatiot ovat ottaneet käyttöön tai jatkaneet etätyömahdollisuuksia. Työterveyshuollon on ollut tarpeen sopeutua tähän muutokseen tarjoamalla etäkonsultaatioita, tukipalveluita ja ergonomiaohjeistusta.

Psyykkinen hyvinvointi

Koronapandemia toi esiin isossa roolissa psyykkisen hyvinvoinnin tärkeyden. Työterveyshuollon palveluissa on ollut lisääntynyt painotus stressinhallinnassa, henkisessä tuessa ja mielenterveyspalveluissa.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Monet työterveyspalvelut ovat korostaneet ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten terveellistä elämäntapaa, liikuntaa ja rokotuksia työntekijöiden terveyden ylläpitämiseksi.

Digitalisaation hyödyntäminen

Työterveyshuollossa on lisääntynyt digitalisten palvelujen käyttö, kuten etäkonsultaatiot, sähköiset terveysseurannat ja digitaaliset terveysalustat.

Moniammatillinen yhteistyö

Työterveyshuolto pyrkii yhä enemmän moniammatilliseen yhteistyöhön, jossa eri asiantuntijat, kuten lääkärit, psykologit, sairaanhoitajat ja työterveysfysioterapeutit, toimivat yhdessä kokonaisvaltaisen terveyden edistämiseksi.