Terveys­palvelut

Sairaalahoitoa kotona mahdollistava kotisairaala tarjoaa jatkuvan hoidon potilaan omassa kodissa. Tämä vähentää painetta sairaalaosastoilla ja parantaa hoitohenkilökunnan jaksamista. Tarjoamme myös hoitajavuokrausta monenlaiseen tarpeeseen hyvinvointialueille ja yksityisille toimijoille, kattavasti perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.

Sairaalahoitoa kotona

Kotisairaala mahdollistaa sairaalahoidon jatkumisen potilaan kotona. Sairaalahoito kuntayhtymän ylläpitämissä tiloissa voidaan välttää kokonaan, esimerkiksi paikkatilanteen vuoksi tai kuntoutumisen edistämiseksi. Paineet sairaalaosastoilla helpottavat ja hoitohenkilökunnan jaksaminen paranee.

Hoitajavuokrausta moneen tarpeeseen

Tarjoamme hoitajavuokrausta monenlaiseen tarpeeseen hyvinvointialueille sekä yksityisille toimijoille, lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen tarpeeseen. Palveluvalikoimassamme on hoitajavuokrausta perusterveydenhuoltoon sekä erikoissairaanhoitoon. 

Terveyspalvelut hyvinvointialueille

Hoitajavuokraus
Tarjoamme hoitajavuokrausta perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.
Kotisairaala
Tarjoamme kotisairaalapalveluja isolla sydämellä, ihmiseltä ihmiselle.