Hyvinvointi­alueet

Nero on väestön terveyttä ja kotona pärjäämistä edistävä kumppani, joka palvelee myös hyvinvointialueita.

Hyvinvointialueita palvellen

Meillä on aikaa auttaa myös hyvinvointialueita palvelemaan asukkaitaan hyvin. Nerosta saat monia palveluita hyvinvointialueille, niistä lyhyesti alla.

Aikaa hoitaa kotona

Kotisairaala mahdollistaa sairaalahoidon jatkumisen potilaan kotona. Sairaalahoito hyvinvointialueen ylläpitämissä tiloissa voidaan välttää kokonaan, esimerkiksi paikkatilanteen vuoksi tai kuntoutumisen edistämiseksi. Paineet sairaalaosastoilla helpottavat ja hoitohenkilökunnan jaksaminen paranee.

Lisää psykiatrista palvelutarjontaa

Kattavat kotiin vietävät palvelut helpottavat hyvinvointialueiden sumaa mm. mielenterveyskuntoutujien osalta. Nero tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä psykiatrista palvelutarjontaa ja monipuolisuutta alueen väestölle.

Tukea kotiin tai asumispalveluyksikköön

Nero tarjoaa laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Asiantuntijamme tarjoavat ammattitaitoista psykiatrista arviota asiakkaan kotiin tai asumispalveluyksikköön esimerkiksi sosiaalityöntekijän arvion tueksi. Tällöin asiakkaan tilanne tulee arvioiduksi ja hoidetuksi, jolloin vältytään mahdollisesti esim. virka-apupyynnöltä.

Tunnemme asiakkaamme

Päällekkäisiä toimia ei tarvita, kun omahoitaja tuntee asiakkaansa ja tämän hoidon yksilölliset piirteet. Neron tiimi kantaa vastuun asiakkaidensa pitkäaikaissairauksista, vähentäen erikoissairaalahoidon resurssien tarvetta.