Välfärdsområdena

Nero är en partner som främjar befolkningens hälsa och ser till att man klarar sig i hemmet. Vi betjänar också välfärdsområdena.

I välfärdsområdenas tjänst

Vi har också tid att hjälpa välfärdsområdena att betjäna sina invånare. Välfärdsområdena kan köpa många tjänster av Nero. Kort om detta nedan.

Tid att vårda i hemmet

Hemsjukhuset gör det möjligt för sjukhusvården att fortsätta i patientens hem. Sjukhusvården i välfärdsområdets lokaler kan undvikas helt och hållet, till exempel på grund av platsbrist eller för att främja rehabilitering. Trycket på sjukhusavdelningarna minskar och vårdpersonalens börda lättar.

Större utbud av psykiatriska tjänster

Heltäckande tjänster till hemmet underlättar situationen på välfärdsområdena om det blir rusning av till exempel patienter som genomgår psykisk rehabilitering. Nero erbjuder en unik möjlighet att öka utbudet av psykiatriska och mångsidiga tjänster till regionens invånare.

Stöd till hemmet eller boendeserviceenheten

Nero erbjuder kvalitet, genomslagskraft och kostnadseffektivitet. Våra sakkunniga kan ge en yrkeskunnig psykiatrisk utvärdering i klientens hem eller i boendeserviceenheten till exempel vid sidan av socialarbetarens bedömning. Klientens situation blir utvärderad och omskött och man kanske undviker en begäran om handräckning.

Vi känner våra klienter

Överlappande funktioner behövs inte då den personliga skötaren känner sin klient och hens individuella vård. Neros team bär ansvar för sina klienters kroniska sjukdomar och kan på detta sätt minska på behovet av resurser för sjukhus med specialiserad sjukvård.