Tjänster för enskilda individer

Företagshälsovården är en värdefull resurs som hjälper individen att bibehålla sin hälsa, förebygga sjukdomar och främja ett helhetsmässigt välbefinnande i arbetslivet.
Företagshälsovårdens tjänster har planerats så att de stöder individens hälsa och välmående i arbetslivet. De erbjuder ett omfattande urval tjänster som siktar på förebyggande, uppföljning och tidig identifiering av eventuella hälsoproblem. Nedan beskrivs närmare några centrala tjänster som företagshälsovården erbjuder den enskilda individen.

Hälsokontroller och uppföljning

Företagshälsovården erbjuder regelbundna hälsokontroller och uppföljning, vilket gör det lätt att identifiera hälsorisker och att följa upp en persons hälsotillstånd under en längre tid.

Symtombedömning och akutvård

En enskild individ kan söka sig till företagshälsovården för symtombedömning och akutvård. Personalen på företagshälsovården erbjuder sakkunnig vård och handledning i olika hälsofrågor.

Vaccinationer och prevention

Företagshälsovården erbjuder vaccinationer och andra förebyggande åtgärder som hjälper dig att skydda dig mot olika sjukdomar och bibehålla din hälsa.

Hälsorådgivning och livsstilscoaching

Som enskild individ kan man få hälsorådgivning och livsstilscoaching från företagshälsovården, vilket främjar en hälsosam livsföring och allmänt välbefinnande.

Stöd för psykisk hälsa

Företagshälsovården erbjuder också tjänster som stöder psykisk hälsa. Psykologer och sakkunniga inom mentalvården kan hjälpa med att hantera stress, förebygga utmattning i arbetet och med andra psykiska problem.

Bedömning av arbetsförmåga och rehabilitering

Företagshälsovården gör bedömningar av arbetsförmågan och erbjuder rehabiliteringstjänster som hjälper individen att behålla sin arbetsförmåga eller återgå till arbetet så fort som möjligt efter en sjukdom eller skada.

Rådgivningstjänster i anslutning till arbetsmiljön

En enskild individ kan få rådgivning från företagshälsovården i frågor som gäller arbetsmiljön, till exempel i ergonomi och i hur man förbättrar den samt i arbetssäkerhet.

Informationssäkerhet och konfidentialitet inom hälsovård

Företagshälsovårdens tjänster erbjuds konfidentiellt och med iakttagande av datasäkerheten för att skydda individens integritet.

Sakkunniga inom området

Anne Huhta
Företagshälsovårdare
Företagshälsovård
Markku Seuri
Ansvarig företagsläkare
Allmänmedicin, Företagshälsovård
Ruut Liski
Ansvarig chef för hälsovårdstjänster, specialist inom psykiatri, företagsläkare
Allmänmedicin, Företagshälsovård, Neuropsykiatri, Psykiatri
Sofi Jylhä
Företagshälsovårdare
Företagshälsovård, Sjukvård