Neuropsykiatriska utredningar och rehabilitering

Neuropsykiatriska (=nepsy) störningar är störningar i utvecklingen av hjärnans uppbyggnad eller verksamhet. De är ofta delvis ärftliga. De vanligaste neuropsykiatriska störningarna är ADHD, ADD, störningar inom autismspektret, tvångssyndrom och Tourettes syndrom.

Nepsy-störningar uppstår ofta i barndomen

Neuropsykiatriska störningar uppstår ofta i barndomen och kan till exempel yttra sig som rastlöshet eller koncentrationssvårigheter. Ibland märks dock symtomen först senare i livet. Styrkan på symtomen kan variera kraftigt och i vissa situationer orsakar de nödvändigtvis inte några märkbara men.

Rätt diagnos avgörande

En allvarligare störning kan märkbart försämra individens livskvalitet. Därför är det av största vikt att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling och rehabilitering. Dessa åtgärder är avgörande för att individens välmående och livskvalitet ska kunna förbättras och för att man ska kunna lindra följderna av en allvarlig störning och göra den hanterbar.

Neuropsykiatriska utredningar och rehabilitering

ADHD-undersökningar
Du behöver ingen separat läkarremiss för att komma på en ADHD-utredning.
Rehabilitering, Min egen väg
Min egen väg -neuropsykiatrisk rehabilitering finansieras av FPA.

Vår mentalvårdspersonal

Maarit Parkkari
Psykiatrisk sjukskötare
ADHD-undersökningar, Mentalvårdsarbete, Psykiatri, Sjukvård
Miia Korpi
Mentalvårdare, närvårdare
Hemvård, Mentalvårdsarbete
Mira Huhta
Chef för socialvårdstjänster
Hemvård, Rehabiliteringstjänster, Socialvårdstjänster
Outi Aura
Chef för mottagningar
ADHD-undersökningar, Hemsjukhus, Hemvård, Min egen väg -rehabilitering, Sjukvård, Sooma Depressionsterapi
Tuomo Autio
Psykolog
FPA:s rehabiliteringsterapi, Kognitiv beteendeterapi, Psykologi, Psykoterapi