Prislistor

I vår prislista hittar du priserna för våra viktigaste tjänster, till exempel för olika mottagningsbesök och åtgärder. Priserna anges enligt det lägsta priset i prisspridningen och vissa läkare kan ha egna prislistor. I så fall nämns detta separat för respektive läkare.

Observera att priset för ett besök fastställs enligt besökets längd, vilket också inkluderar den tid som läkaren lägger på att bekanta sig med anamnesen och göra anteckningar i patientjournalen.

Läkarcentral Nero ansvarar endast för de prisuppgifter som finns publicerade i sina egna kanaler och material. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.