Digitala tjänster

På Nero kombinerar vi förstklassig hälsovård med digital innovation för att du ska må så gott som möjligt på jobbet. Förutom vår fysiska verksamhet satsar vi också på våra digitala tjänster. Vi erbjuder dig behändiga och effektiva sätt att bibehålla arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga i ett föränderligt arbetsliv.

Läkarbesök på distans

Vi erbjuder användarvänliga, virtuella läkarbesök som möjliggör snabb och flexibel kontakt med hälsovårdspersonal. Du får behändigt en utvärdering och anvisningar av läkaren på ditt eget jobb.

Tjänster som främjar psykiskt välbefinnande

Till tillämpliga delar erbjuder vi också distanstjänster som främjar psykiskt välbefinnande. Mottagningsbesöken kan omfatta stresshantering, avslappningsövningar och andra program som lämpar sig för arbetslivets utmaningar.

Elektronisk undersökning av arbetshälsan

Du kan enkelt utföra kontroll av arbetshälsan på nätet. Du får en bedömning av ditt hälsotillstånd samt rekommendationer om hur du ska bibehålla hälsan och du kan vid behov boka tid för ytterligare undersökningar.

Utvärdering av och stöd för arbetsförmågan

Det finns digitala redskap med vilka du kan bedöma din arbetsförmåga och få stöd i eventuella problem med nedsatt arbetsförmåga. Du kan iaktta din arbetsförmåga och få handledning i hur du kan upprätthålla den.

Enkel hantering av hälsouppgifter

Hantera din hälsoinformation på nätet. Du kommer tryggt och behändigt åt din medicinska historia, dina laboratorieresultat och övrig hälsoinformation.

Arbetshälsa oberoende av tid och plats

Neros digitala företagshälsovårdstjänster har planerats för att stödja ditt välbefinnande i arbetet oberoende av tid och plats. Vi kombinerar den traditionella företagshälsovården med nya teknologiska lösningar för att kunna erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av företagshälsovården. Vi finns här för att stödja dig i din karriär och försäkra oss om att du mår så gott som möjligt.

Sakkunniga inom området

Anne Huhta
Företagshälsovårdare
Företagshälsovård
Markku Seuri
Ansvarig företagsläkare
Allmänmedicin, Företagshälsovård
Ruut Liski
Ansvarig chef för hälsovårdstjänster, specialist inom psykiatri, företagsläkare
Allmänmedicin, Företagshälsovård, Neuropsykiatri, Psykiatri
Sofi Jylhä
Företagshälsovårdare
Företagshälsovård, Sjukvård