Hälsovårdstjänster

Hemsjukhuset, som möjliggör sjukhusvård i det egna hemmet, erbjuder fortsatt vård i patientens eget hem. Detta minskar på trycket på sjukhusavdelningarna och lättar på vårdpersonalens arbetsbörda. I vårt serviceutbud ingår också uthyrning av vårdare till välfärdsområdena och privata aktörer för många olika behov, heltäckande från primär- till specialsjukvård.

Sjukhusvård i hemmet

Hemsjukhuset gör det möjligt för sjukhusvården att fortsätta i patientens hem. Sjukhusvården i välfärdsområdets lokaler kan undvikas helt och hållet, till exempel på grund av platsbrist eller för att främja rehabilitering. Trycket på sjukhusavdelningarna minskar och vårdpersonalens börda lättar.

Uthyrning av vårdare för olika behov

Vi hyr ut vårdare till välfärdsområdena och privata aktörer för varierande kort- eller långvariga behov. I vårt serviceutbud ingår uthyrning av vårdare inom primär- och specialsjukvården.

Hälsovårdstjänster för välfärdsområdena

Hemsjukhus
Vi erbjuder hemsjukhustjänster empatiskt och med varmt hjärta
Uthyrning av vårdare
Vi hyr ut vårdare inom primär- och specialsjukvård.