Kuntoutus, Oma Väylä

Oma väylä -kuntoutus on Kelan kustantamaa neuropsykiatrista kuntoutusta, joka on suunnattu ADHD-, ADD- (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) tai autismikirjon diagnoosin (Asperger) saaneelle 16-29-vuotiaille. Yksilö- ja ryhmätapaamisten tavoitteena on opiskelu- ja työelämätaitojen, arjen hallinnan, sosiaalisten taitojen sekä itsetunnon vahvistaminen.

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteet

Oma väylä -kuntoutus tarjoaa vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin sekä -taitoihin, ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan, sekä tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.
Yksilö- ja ryhmätapaamisten tarkoituksena on tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksiasi, vahvistaa itsetuntoasi, antaa keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä, harjoittaa vuorovaikutustaitoja sekä tarjota vertaistukea.

Vertaistukea läheisten ryhmäkäynneillä

Läheisten ryhmäkäynneillä saat tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään. Sinulla on mahdollisuus saada vertaistukea ja jakaa omia kokemuksia, esimerkiksi arjen haasteista ja selviytymiskeinoista. Lisäksi saat tukea nuoren itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi.

Näin haet Oma Väylä -kuntoutukseen

Hakeakseen kuntoutukseen tarvitset lääkärin B-lausunnon tai vastaavat tiedot sisältävän lääketieteellisen selvityksen, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.
Lausunnon voit hakea esimerkiksi hoitavalta lääkäriltä, terveyskeskuslääkäriltä tai kouluterveydenhuollosta.

Kuntoutukseen haetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta, lomakkeella KU132, jonka liitteeksi lääkärin B-lausunto tulee laittaa. Kirjoita kohtaan palveluntuottaja ”Lääkärikeskus Nero”.

Hakemus sekä liitteet postitetaan Kelaan osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös asiointipalvelussa viestinä. Asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asiointipalvelussa näet myös, onko hakemuksesi ratkaistu. Saat ratkaisusta myös kirjallisen päätöksen, joka postitetaan kotiisi. Jos kuntoutus myönnetään, Lääkärikeskus Nerosta otetaan sinuun puhelimitse yhteyttä noin 2 viikon sisällä siitä, kun olet saanut päätöksen.

Liittyvät asiantuntijat

Anu Saari
Työelämäasiantuntija
Koulutus ja lyhytterapia, Kuntoutuspalvelut
Mira Huhta
Päällikkö sosiaalipalvelut
Kotihoito, Kuntoutuspalvelut, Sosiaalipalvelut
Outi Aura
Päällikkö vastaanotot
ADHD-tutkimukset, Kotihoito, Kotisairaala, Oma väylä -kuntoutus, Sairaanhoito, Sooma masennushoito
Tuomo Autio
Psykologi
Kelan kuntoutusterapia, Kognitiivinen käyttäytymisterapia, Psykologia, Psykoterapia