Terapia- ja psykologi­palvelut

Psykologin tutkimuksiin ja terapiaan ohjautuminen edellyttää lääkärin lähetteen, jonka voi antaa yleis- tai erikoislääkäri. Paras hoitotulos saavutetaan, kun lähetteen antanut lääkäri on aktiivisesti mukana tutkimus- ja hoitokokonaisuudessa.

Yhteistyössä lääkärin kanssa

Psykologin tutkimuksiin sekä terapiaan tullaan lääkärin lähetteellä, jonka voi laatia yleislääkäri tai erikoislääkäri. Potilaan kannalta paras tutkimus-/ tai hoitotulos saadaan, kun tutkimuksiin lähetteen laatinut lääkäri vastaa tutkimus-/hoitokokonaisuudesta.
Usein on hyödyllistä, että psykiatrian erikoislääkäri arvioi psykologin tutkimusten tarvetta ja kysymyksen asettelua, mutta se ei ole tutkimusten ehdoton edellytys.

Aikaa antaa palautetta

Psykologin tutkimusten laajuus määräytyy lähetteen ja siinä esitettyjen tutkimuskysymysten perusteella. Psykologi valitsee ammattitaitoonsa perustuen tutkimuksissa käytettävät testit ja menetelmät. Psykologi laatii tutkimustuloksista aina loppulausunnon ja antaa potilaalle suullisen palautteen.

Liittyvät asiantuntijat

Tiina Värinen
Terveydenhoitaja, lyhytterapeutti
Kuntoutuspalvelut, Mielenterveystyö, Psykiatria
Tuomo Autio
Psykologi
Kelan kuntoutusterapia, Kognitiivinen käyttäytymisterapia, Psykologia, Psykoterapia