Kelan korvaama kuntoutus­psykoterapia

Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapia on psykiatrin arvioon perustuvaa psykoterapiaa, jota Kela myöntää työ- ja opiskelukyvyn ylläpitoon sekä takaisin työkykyiseksi kuntoutumiseen.
Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada psykoterapiaa Kelan tukemana enintään 3 vuotta. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Voit saada Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa, jos olet

  • 16–67-vuotias ja
  • työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi
  • olet saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa
  • psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukykysi tukemiseksi tai parantamiseksi.

 

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Pidempikestoisten ja hankalampien häiriöiden kohdalla psykoterapiaa voidaan käyttää lääkehoitoon yhdistettynä. Psykoterapia on osoitettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi useiden eri psyykkisten häiriöiden hoidossa. Hyvä ja luottamuksellinen hoitosuhde psykoterapeutin ja asiakkaan välillä on tärkeä asia hoidon onnistumisen kannalta.

Usein kysyttyä

Ei maksa. Oma väylä -kuntoutus on kokonaan Kelan kustantamaa kuntoutusta, joten se on osallistujalle maksutonta.

Lääkärikeskus Neron Oma väylä -tiimi koostuu kokeneista eri alojen ammattilaisista, joilla kaikilla on monipuolinen kokemus neuropsykiatrisista haasteista ja niiden kuntouttamisesta. Teemme kuntoutustyötä suurella sydämellä ja räätälöimme kuntoutusjaksosi sinun yksilöllisten tarpeidesi mukaiseksi.

Kuntoutuksen sisältö suunnitellaan aina nuoren yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Tapaamisissa keskustellaan nuorelle tärkeistä asioista sekä etsitään yhdessä keinoja ja apuja mm. arjen hallintaan, opiskeluun ja työssäkäyntiin. Keskustelun lisäksi hyödynnetään toiminnallisuutta, eli lähdetään tekemään asioita yhdessä. Tapaamiset voidaan toteuttaa nuoren arkiympäristössä, Lääkärikeskus Neron tiloissa tai vaikkapa ulkona luonnossa tai hevostallilla. Ryhmätapaamisissa tutustutaan, tehdään tehtäviä ja käsitellään ryhmäläisille tärkeitä aiheita.

Yksi Oma väylä -tapaaminen kestää 60 tai 90 minuuttia nuoren tarpeen mukaisesti. Jos tulee tarve yhdistää kaksi käyntiä, voidaan tavata myös 2 tuntia kerrallaan. Ryhmäkäyntien kesto vaihtelee 1-2 tunnin välillä.

Liittyvät asiantuntijat

Tuomo Autio
Psykologi
Kelan kuntoutusterapia, Kognitiivinen käyttäytymisterapia, Psykologia, Psykoterapia