Psykiatriset palvelut

Psykiatriset palvelumme sisältävät psykiatrin vastaanotot, psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotot ja tukikeskustelut sekä lisäksi palveluihin kuuluu mm. lääkkeetön Sooma-masennushoito.

Psykiatrin vastaanotto

Psykiatrin vastaanottotoiminta on tärkeä osa mielenterveydenhoitoa, ja se tarjoaa potilaille mahdollisuuden saada apua ja tukea erilaisiin mielenterveysongelmiin. Psykiatri on lääketieteen erikoislääkäri, joka on erikoistunut mielenterveyteen ja mielenterveysongelmien hoitoon. Psykiatri voi antaa diagnoosin, suunnitella sekä arvioida lääkehoidon ja psykoterapian tarpeellisuutta. Psykiatrian asiantuntemus kattaa monipuolisesti erilaisia mielenterveyteen liittyviä sairauksia ja oireyhtymiä.

Tukikeskusteluista ohjausta

Psykiatrisen sairaanhoitajan tukikeskustelut ovat tärkeä osa mielenterveydenhoitoa. Näissä keskusteluissa sairaanhoitaja tarjoaa emotionaalista tukea, ohjausta ja neuvontaa mielenterveysasioissa. Tukikeskustelut voivat käsitellä laaja-alaisesti erilaisia aiheita riippuen asiakkaan tarpeista ja tilanteesta. Tukikeskustelut rakentuvat luottamukselliselle suhteelle ja ne ovat suunniteltu vastaamaan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Sooma Masennushoito on lääkkeetön vaihtoehto

Sooma Masennushoito eli transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tDCS) on tehokas, lääkkeetön hoitomuoto masennuksen hoitoon. Menetelmässä käytetään heikkoa sähkövirtaa aivojen niiden alueiden stimulointiin, joihin masennus vaikuttaa. Menetelmää voidaan käyttää masennuksen oireiden hoitoon ainoana hoitona tai yhdessä muiden hoitomenetelmien, kuten lääkehoidon, psykoterapian tai muiden neuromodulaatiomenetelmien kanssa.

Sooma Masennushoitoon pääsy tapahtuu aina terveydenhuollon yksikön kautta. Hoito otetaan helppokäyttöisen kannettavan laitteen avulla ja se kestää 30 minuuttia päivässä. Tyypillisesti hoidon voi ottaa itsenäisesti jo yhden opastetun hoitokerran jälkeen.

Usein kysyttyä

Psykiatrian vastaanotolle kannattaa hakeutua, kun koet mielenterveyteen liittyviä haasteita, jotka vaikuttavat merkittävästi elämänlaatuusi, toimintakykyysi tai hyvinvointiisi. Tässä on joitakin tilanteita, joissa psykiatrian asiantuntemus voi olla hyödyllinen.

Vaikeat mielialan muutokset

Jos koet jatkuvaa masennusta, ahdistusta tai muita voimakkaita mielialan muutoksia, on hyvä hakea apua.

Paniikkihäiriö tai vakava ahdistus

Toistuvat paniikkikohtaukset, äkillinen voimakas ahdistus tai jatkuvat pelot voivat vaatia psykiatrisen arvion.

Psykoottiset oireet

Jos koet harhoja, vainoharhaisuutta tai muita psykoottisia oireita, on tärkeää hakeutua nopeasti ammattiauttamisen pariin.

Pitkittyneet unihäiriöt

Jos univaikeudet tai unettomuus jatkuvat pitkään ja vaikuttavat päivittäiseen toimintakykyysi, psykiatri voi auttaa arvioimaan tilannetta.

Traumaattiset kokemukset

Jos olet kokenut traumaattisia tapahtumia ja se vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiisi, psykiatrian apua voi tarvita traumaperäisten oireiden hallinnassa.

Itsetuhoiset ajatukset tai itsetuhoisuus

Jos koet itsetuhoisia ajatuksia tai suunnittelet itsesi vahingoittamista, on tärkeää hakea välittömästi apua.

Syömishäiriöt

Syömishäiriöiden, kuten anoreksian tai bulimian oireiden tunnistaminen ja hoitaminen voi vaatia psykiatrisen arvion.

Käytöshäiriöt tai riippuvuudet

Jos sinulla on ongelmia impulsiivisen käyttäytymisen, päihteiden käytön tai muiden riippuvuuksien kanssa, psykiatri voi olla osa kokonaisvaltaista hoitosuunnitelmaa.

Psyykkiset häiriöt lääkityksen tarpeessa

Jos tarvitset lääkehoitoa esimerkiksi masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, skitsofrenian tai muiden mielenterveyden häiriöiden hoitoon.

Arjen toimintakyvyn heikkeneminen

Jos mielenterveysongelmat vaikuttavat merkittävästi arjen toimintakykyysi kuten työkykyyn, ihmissuhteisiin tai opiskeluun.

Psykiatri ei ole ainoa ammattiryhmä, joka voi tarjota mielenterveydenhoitoa. Psykologit, terapeutit ja muut asiantuntijat voivat myös olla osa hoitotiimiä. Jos olet epävarma siitä, milloin hakeutua psykiatrin vastaanotolle, voit ensin keskustella asiasta yleislääkärisi kanssa. Hän voi antaa suosituksia ja ohjata sinut tarvittaessa psykiatrin luokse.

Psykiatrit voivat harjoittaa sekä diagnostista että terapeuttista työtä, ja heidän tehtäviinsä kuuluu seuraavia aihealueita.

Diagnostiikka

Psykiatrit arvioivat potilaiden mielenterveysongelmia ja tekevät diagnostisia päätöksiä. He voivat käyttää haastatteluita, psykologisia testejä ja muita arviointimenetelmiä selvittääkseen potilaan oireet ja niiden taustalla olevat syyt.

Lääkityksen määrääminen

Psykiatrit voivat määrätä lääkkeitä mielenterveysongelmien hoitoon. He arvioivat potilaan tilan ja päättävät, mikä lääkitys olisi tehokkain tietyssä tilanteessa.

Hoitosuunnitelmien laadinta

Psykiatrit laativat yksilöllisiä hoitosuunnitelmia perustuen diagnostiseen arvioon. Tämä voi sisältää lääkehoidon lisäksi myös terapeuttisia interventioita, kuten psykoterapiaa tai muita hoitomuotoja.

Terapeuttinen työ

Vaikka psykoterapeutit ja psykologit ovat usein erikoistuneet terapeuttiseen työhön, psykiatrit voivat myös tarjota terapeuttista tukea. Esimerkiksi psykiatri voi käyttää keskusteluterapiaa osana potilaan hoitosuunnitelmaa.

Lääkityksen seuranta ja säätö

Psykiatrit seuraavat tarkasti potilaan reaktiota määrättyyn lääkitykseen ja tekevät tarvittaessa muutoksia annoksissa tai vaihtavat lääkkeitä. Tämä voi edellyttää säännöllisiä seurantakäyntejä.

Kriisitilanteisiin puuttuminen

Psykiatrit voivat osallistua kriisihoitoon erityisesti tilanteissa, joissa potilaalla on akuutteja mielenterveysongelmia tai itsetuhoisia ajatuksia.

Moniammatillinen yhteistyö

Psykiatrit työskentelevät usein yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten, kuten psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja sairaanhoitajien, kanssa tarjotakseen potilaalle kattavaa hoitoa.

Koulutus ja tutkimus

Monet psykiatrit ovat myös osallistuneet koulutus- ja tutkimustyöhön. He voivat opettaa lääketieteen opiskelijoille, harjoittaa kliinistä tutkimusta ja edistää mielenterveysalan tietämystä.
Psykiatrian alalla on erilaisia erikoistumisaloja, kuten lastenpsykiatria, aikuispsykiatria, geropsykiatria ja neuropsykiatria, mikä mahdollistaa laajan valikoiman erikoistuneita palveluita eri ikäryhmille ja mielenterveysongelmille.

Psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa emotionaalista tukea, ohjausta ja neuvontaa mielenterveysasioissa. Tukikeskustelut voivat käsitellä laaja-alaisesti erilaisia aiheita riippuen potilaan tarpeista ja tilanteesta. Tukikeskustelujen sisältö voi liittyä seuraaviin:

Tunteiden käsittely

Sairaanhoidon tukikeskusteluissa voi ilmaista tunteitaan ja käsitellä niitä turvallisessa ympäristössä. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin omia tunnekokemuksiaan.

Stressinhallinta

Sairaanhoitaja voi tarjota työkaluja stressinhallintaan, auttaa tunnistamaan stressin lähteitä ja kehittämään keinoja sen hallintaan.

Arjen toimintakyky

Keskeisenä osana tukikeskusteluja voidaan keskustella arjen toimintakyvystä. Tämä voi sisältää esimerkiksi päivittäisten tehtävien suunnittelua ja hallintaa.

Terapian tukeminen

Jos potilas osallistuu terapiaan, sairaanhoitaja voi tukea ja vahvistaa terapian tavoitteita sekä auttaa potilasta soveltamaan oppimiaan taitoja käytännössä.

Lääkityksen seuranta

Sairaanhoitaja voi seurata kokemuksia lääkityksestä, käsitellä mahdollisia sivuvaikutuksia ja tarvittaessa tehdä yhteistyötä psykiatrin kanssa lääkehoidon säätämiseksi.

Kriisitilanteisiin valmistautuminen

Sairaanhoitaja voi auttaa kriisitilanteisiin valmistautumisessa, esimerkiksi luomalla turvallisuussuunnitelmia ja antamalla tukea vaikeiden ajanjaksojen varalle.

Elämänmuutosten käsittely

Tukikeskusteluissa voidaan käsitellä mahdollisia elämänmuutoksia, kuten työpaikan vaihtoa, ihmissuhdeasioita tai muita elämäntilanteeseen vaikuttavia tekijöitä.

Itsearviointi ja tavoitteiden asettelu

Sairaanhoitajan avulla tukikeskusteluissa voi tehdä itsearviointia ja asettaa itselleen realistisia ja saavutettavia tavoitteita mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sooma Masennushoito on aikuisille tarkoitettu turvallinen ja lääkkeetön hoitovaihtoehto. Siihen ei liity vakavia haittavaikutuksia, eikä hoito itsessään ole kivulias.

Sooma Masennushoito on todistetusti tehokas

Hoidon teho on osoitettu kliinisessä käytössä ja useimpien potilaiden masennusoireet lieventyvät vähintään 50 % hoitojakson aikana. Johtavien asiantuntijoiden laatimissa, kansainvälisissä näyttöön perustuvissa hoitosuosituksissa tDCS-hoito on luokiteltu masennuksen hoidossa tasolle A3. Sooma masennushoito on lääkäreiden eniten käyttämä tDCS-hoito. Sitä käytetään maailmanlaajuisesti useammalla klinikalla kuin mitään muuta tDCS-hoitoa. Sillä on tähän mennessä hoidettu yli 15 000 potilasta.

Aivojen toiminta perustuu sähköisiin signaaleihin. Kun ihminen masentuu, sähköinen toiminta tietyillä aivoalueilla, erityisesti etuotsalohkon (dorsolateraalinen prefrontaalikorteksi, DLPFC) alueella häiriintyy ja joutuu epätasapainoon. Tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että masennuspotilaiden vasemman DLPFC:n aktiivisuus heikkenee ja oikeanpuolisesta DLPFC:n alueesta tulee yliaktiivinen.

Sooma Masennushoito lieventää masennusta hoitamalla näitä alueita. Järjestelmä kohdistaa päähän heikkoa virtaa kahden päähineeseen kiinnitetyn elektrodin kautta. Se stimuloi aktiivisuutta vasemmanpuoleisen elektrodin lähellä ja vähentää aktiivisuutta oikeanpuoleisen elektrodin alueella. Tämä prosessi saattaa auttaa palauttamaan tasapainoa näiden aivoalueiden välillä ja lieventää masennusoireita.

Sooma Masennushoito on turvallista eikä se aiheuta vakavia haittavaikutuksia. Sillä ei ole myöskään haitallisia yhteisvaikutuksia muiden masennushoitojen, kuten lääkityksen tai muiden neuromodulaatiohoitojen kanssa.

Hoito on kivuton, mutta stimuloitavalla alueella saattaa tuntua kihelmöintiä tai kutinaa. Pienellä osalla potilaista on hoidon jälkeen lievää, lyhytkestoista päänsärkyä tai väsymystä. Elektrodien alla oleva iho saattaa myös punoittaa hieman.

Sooma Masennushoito ei sovellu potilaille, joiden kallossa tai aivoissa on metalli-implantteja tai joilla on stimuloitavalla alueella akuuttia ihottumaa tai iho on vaurioitunut.

Liittyvät asiantuntijat

Juha-Pekka Kalkkila
Psykiatrian erikoislääkäri
Psykiatria
Maarit Parkkari
Psykiatrinen sairaanhoitaja
ADHD-tutkimukset, Mielenterveystyö, Psykiatria, Sairaanhoito
Outi Aura
Päällikkö vastaanotot
ADHD-tutkimukset, Kotihoito, Kotisairaala, Oma väylä -kuntoutus, Sairaanhoito, Sooma masennushoito
Ruut Liski
Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, psykiatrian erikoislääkäri, työterveyslääkäri
Neuropsykiatria, Psykiatria, Työterveys, Yleislääketiede